Pediatria dels Perineus

Atenció maternoinfantil, primària i hospitalària dels Pirineus

Pediatria dels Pirineus presta els Serveis Pediàtrics de forma global a la comarques de l’Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.

Això inclou l’atenció hospitalària a la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell i l’atenció primària a les dues Àrees Bàsiques de Salut de la Comarca de l’Alt Urgell, i l’atenció hospitalària de l’Hospital Comarcal del Pallars i les Àrees Bàsiques de Salut de Tremp, Pobla de Segur, Sort i Alta Ribagorça a Pont de Suert.

Serveis pediàtrics

Llocs d'atenció, horaris i professionals especialistes

Alt Urgell

Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell

Tots els matins

Dra. G. Ruiz
Dra. L Quiroga
Dr. J. Astete

Suport puntual

Dra. S. Iglesias
Dra. S. Reinosa
Dra. T. Valencia
Dr. O. Rosell

Pediatre de presència física

A l’hospital de 8.00 a 15.00 hores
tots els dies laborables per l’atenció als nens hospitalitzats, així com l’atenció perinatològica amb l’assistència als parts i control del nounat.

Pediatre de guàrdia

Localitzable la resta d’hores, per prestar aquesta atenció perinatològica, així com atenció a les visites pediàtriques del Servei d’Urgències que el Metge de Guàrdia així ho consideri.

ABS La Seu d’Urgell

Pot seleccionar el dia:
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
Dra. S. Iglesias 9.00h - 14.00h 9.00h - 13.30h 15.00h - 20.00h - 9.00h - 14.00h -
DUI N. Méndez 9.00h - 14.00h 9.00h - 13.30h 15.00h - 20.00h - 9.00h - 14.00h -
Dr. O. Rosell 15.00h - 20.00h 9.00h - 13.30h 9.00h - 14.00h - 9.00 - 14.00h -
DUI T. Parra 15.00h - 20.00h 9.00h - 13.30h 9.00h - 14.00h - - -
Dra. T. Valencia 9.00h - 14.00h 15.00h - 20.00h 9.00h - 14.00h 9.00h - 14.00h - -
DUI A. Font 9.00h - 14.00h 15.00h - 20.00h 9.00h - 14.00h - 9.00h - 14.00h -
Urgències 15.00h - 20.00h 15.00h - 20.00h 9-14h - 15-20h 9-14h - 16-19h 16.00h - 19.00h curs escolar 11.00h - 13:00h
Degut al programa de formació i docència dels nostres professionals, està previst que determinats dies els professionals no realitzin assistència pròpiament dita sinó tasques formatives i/o docents. Aquests dies la consulta romandrà oberta, però estarà coberta per un altre professional de l'equip, fet reflexat en el quadre anterior com a Urgències.

Els dissabtes al matí, es realitzen visites pediàtriques de 11:00h a 13:00h, considerades com a urgents segons criteri facultatiu.

ABS Alt Urgell Sud

Dra. Reinosa (pediatre)
En aquesta ABS es realitzen visites a les localitats d'Oliana, Organyà i Coll de Nargó amb el següent horari.
Pot seleccionar el dia:
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
Oliana 9.30h - 12.00h - 9.30h - 12.00h - 9.30h - 12.00h -
Organyà 12.30h - 14.00h - - - 12.30h - 14.00h -
Coll de Nargó - - 12.30h - 14.00h - - -
No obstant, per tal de coincidir amb l'infermera de les diferents localitats, només es realitzaran les revisions que pertoquen segons el programa del nen sà, els dilluns i els dimecres.

Fora d'aquest horari tots els pacients pediàtrics amb patologia urgent que ho requereixin poden ésser visitats a l'ABS de La Seu d'Urgell pel pediatre/a d'aquest centre.

Pallars Jussà / Sobirà / Alta Ribagorça

Hospital Comarcal del Pallars

Dra. P. Hernández
Dra. P. Álvarez
Dra. E. Alcover
Dr. J. Bilbao
Dra. R. Oglesby
Dra. Martín
Dra. K. Colina

Pediatre de presència física

A l’hospital de 8.00 a 15.00 hores
tots els dies laborables per l’atenció als nens hospitalitzats, així com l’atenció perinatològica amb l’assistència als parts i control del nounat.

Pediatre de guàrdia

Localitzable la resta d’hores, per prestar aquesta atenció perinatològica, així com atenció a les visites pediàtriques del Servei d’Urgències que el Metge de Guàrdia així ho consideri.

ABS Pallars Jussà / Pallars Sobirà i Alta Ribagorça

Pot seleccionar el dia:
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
ABS Tremp Dra. Colina Dra. Hernández (T) Dra. Hernández Dra. Colina Dra. Hernández -
ABS Pallars Sobirà Dra. Oglesby Dra. Alcover (MT) Dra. Alcover / Dra. Oglesby* Dra. Oglesby (MT) - -
ABS Pobla Dra. Llusà (T) Dra. Llusà Dra. Llusà Dra. Llusà (MT) - -
ABS Alta Ribagorça Dra. Alvarez - Dra. Alvarez Dra. Alvarez (T) - -
* Dra Oglesby a Esterri dimecres alterns de 9:20 a 14h
A l’ABS Pallars Sobirà es realitzen visites a la localitat d’Esterri d’Aneu dimecres alterns (a Sort però sempre hi haurà un Pediatra els matins) amb el següent horari.
*DIMECRES alterns
Esterri d’Àneu 9.20h - 14.00h
Degut al programa de formació i docència dels nostres professionals, està previst que determinats dies els professionals no realitzin assistència pròpiament dita sinó tasques formatives i/o docents. Aquests dies la consulta romandrà oberta, però estarà coberta per un altre professional de l'equip.

Durant les vacances dels professionals, aquests horaris tindran variacions, que seran avisades amb antelació.
cross