Pediatria dels Perineus

Som una societat de professionals (Pediatria dels Pirineus, Societat Cooperativa Catalana Limitada Professional) en l'àmbit de la pediatria i la ginecologia i obstetrícia, amb personalitat jurídica pròpia i amb l'objectiu i encàrrec de garantir una atenció de qualitat, sostenible i eficient pediàtrica, obstètrica i ginecològica, a primària i a hospitalària, a la Comarca de l'Alt Urgell i únicament pediàtrica, a primària i a hospitalària, a les Comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.

Objectius

L’objectiu principal del projecte és, com dèiem, garantir una atenció maternoinfantil i ginecològica, primària i hospitalària, organitzada, de qualitat, sostenible i eficient en una àrea geogràfica del país on tradicionalment hi ha hagut dificultats per garantir les cobertures. Tanmateix es pretén una prestació de serveis pediàtrics amb visió territorial on els professionals estiguin compromesos amb el projecte generat.

Objectius secundaris serien garantir la minimització de les incidències amb el màxim control de costos, l’ajustament dels recursos a les necessitats reals i la creació d’un model homogeni amb disminució de la variabilitat.

Es pretén també consolidar el projecte dins d’una xarxa assistencial i docent molt relacionada amb els Hospitals de referència (en aquest cas els Hospitals Universitaris Arnau de Vilanova de Lleida i Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat), mantenir la capacitació professional en el temps amb espais exigits de docència, en el territori i fora d’ell, en coordinació amb i entre especialitats pediàtriques, promoure el contacte telemàtic entre diferents professionals del territori que puguin atendre la pediatria (fonamentalment infermeria pediàtrica i medicina familiar i comunitària), millorant el continuum assistencial entre l’atenció pediàtrica de capçalera i l’hospitalària, i finalment donar un paper preponderant a les (Noves) Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (NTIC) aplicades al territori.

Interès

És un projecte innovador, que s’ubica a diferents comarques del Pirineu, i que genera un nou model d’atenció professional, en aquest cas maternoinfantil que inclou l’assistència primària (pediatria de capçalera als diferents CAP de les ABS de la zona) i l’assistència hospitalària pediàtrica a la Fundació Sant Hospital (FSH) de La Seu d’Urgell i a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp; així com l’assistència obstètrica i ginecològica a la la Fundació Sant Hospital (FSH) de La Seu d’Urgell.

És un model d’atenció l’objectiu principal del qual rau en garantir la qualitat i la sostenibilitat de la prestació maternoinfantil integral en una zona del país on tradicionalment ha estat difícil la cobertura, tant per la manca de professionals especialistes en pediatria com per la situació geogràfica de la zona de prestació.

El projecte ha estat dirigit conjuntament amb l’Hospital Sant Joan de Déu, operativitzat a través de la concertació amb el Departament de Salut, possibilitat per la cessió de la gestió de la FSH i de l’Institut Català de la Salut (ICS) i vehiculitzat a través d’una Societat Cooperativa (Catalana Limitada Professional), nou model també d’Entitat de Base Associativa (EBA) al nostre país, amb socis col·laboradors i socis treballadors, tots partícips del projecte.

Aquest és un model d’atenció professional en salut, reproduïble en pràcticament tots els àmbits professionals i també en la gran majoria d’àmbits geogràfics. Té com a garantia el traspàs de la gestió de la prestació pròpiament dita, utilitzant els circuits ja definits tant per l’Atenció Primària de Salut com per l’Atenció Especialitzada Hospitalària, tant en la programació i en el registre de l’activitat assistencial, com en la generació de peticions de productes intermedis i en la derivació de pacients, sense gestionar els costos d’aquestes prestacions (proves complementàries, farmàcia, material sanitari i altres homòlegs).

Entitats i persones que hi participen

Hi participen el Departament de Salut, la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell, l’Institut Català de la Salut i l’Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, i a títol personal, tots aquells professionals treballadors de la Societat Cooperativa Catalana Limitada Professional “Pediatria dels Pirineus" i de l'Hospital Sant Joan de Déu, vinculades al projecte.

PEDIATRES:

Oscar Rosell (num. col·legiat 2503512) 
Gloria Ruiz (num. col·legiat 2504409) 
Tatiana Valencia (num. col·legiat 2504398) 
Sheila Iglesias (num. col·legiat 2505103) 
Silvia Reinosa (num. col·legiat 2505087)
Litzi Quiroga (num. col·legiat 2505117) 
Joaquín Astete (num. col·legiat 46521) 
Jordi Fàbrega (num. col·legiat 2504410) 
Elena Alcover (num. col·legiat 2504558) 
Anna Llusà (num. col·legiat 2503626) 
Patrícia Hernández (num. col·legiat 2504677) 
Nathaly Sepúlveda (num. col·legiat 8446739) 
Patricia Álvarez (num. col·legiat 252505022 )
Javier Bilbao  (num. col·legiat 2505080) 
Rebecca Oglesby (num. col·legiat: 252504789) 
Elsa Martin (num. col·legiat:252505334)

GINECÒLEGS/OBSTETRES:

Annabel Gascon (num. col·legiat 2503648) 
Antoni Vila (num. col·legiat 2502197) 
Ciro Ciompi (num. col·legiat 4305526)  
Wladimir Moreira (num. col·legiat 2505017) 
Anna Bragulat (num. col·legiat 0832556)
Maria Francia Colina Lamuño (num. col·legiat 252505141)
Rafael Ramón Castillo Gómez (num. col·legiat 2505246)
Germán González Tendero (num. col·legiat 2504700)

INFERMERIA:

Neus Mendez (num. col·legiat 2466)
Antonia Parra (num. col·legiat 2216)
Albert Font (num. col·legiat 3135)
Montse Figueroa (num. col·legiat 2368)
Núria Tomás (num. col·legiat 3190)
Ester Prat (num. col·legiat 2510)

cross