Pediatria dels Perineus
Tornar

Què és la bronquiolitis?

13/11/2019

QUÈ ÉS LA BRONQUIOLITIS?

La bronquiolitis és una infecció de les vies respiratòries baixes on existeix una inflamació dels bronquis i dels bronquiols. És més freqüent en els nens de menys d’un any i predomina a l’època d’hivern. Està causada per múltiples virus, entre ells el més freqüent és el Virus Respiratori Sincital (conegut com a VRS). La bronquiolitis es contagia per contacte directe amb persones infectades o amb objectes contaminats amb gotes de saliva o de mucositat que puguin contenir el virus. 

                                                                            Bronquiolitis

Els nens menors de 6 mesos, els prematurs o els que tinguin alguna malaltia cardíaca o pulmonar de base tenen més risc de complicacions i d’ingrés hospitalari.

La clínica s’inicia en forma de símptomes catarrals lleus com tos, mocs o estornuts amb o sense febre. Al cap de 3-4 dies la tos es fa més persistent i pot aparèixer una respiració més rápida i dificultosa, així com irritabilitat i rebuig de l’alimentació. 

En la majoria dels casos la malaltia és lleu i es cura en una setmana, tot i que pot persistir una tos residual durant 3-4 setmanes. 

El diagnòstic és clínic, per tant és molt important consultar al pediatre. Si es precisa ingrés hospitalari sí que es determina el virus VRS en el moc. La radiografia de tórax no és útil pel diagnòstic.

El tractament es basa en mesures de suport com ara rentats nasals, fraccionar les preses, incorporar el capçal del llit a 30º o serumteràpia en el cas de nens ingressats que rebutgin l’alimentació. La major part dels nens es podran tractar a domicili, tot i que un petit nombre de pacients requerirà ingrés hospitalari, per aquest motiu és important saber reconèixer els signes de dificultat respiratòria (retracció subcostal, aleteig nasal, respiració ràpida…) https://www.youtube.com/watch?v=wVznLnLdcmQ

L’ús d’antibiòtics i xarops per la tos no estan indicats i de fet estan desaconsellats. 

Les mesures de prevenció generals per a evitar el contagi son l’higiene de mans, la lactància materna, evitar el fum del tabac o ambients  d’amuntegament de gent.  

 

Podeu trobar més informació:

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/06_bronquiolitis_aguda_viral_0.pdf

https://enfamilia.aeped.es/temas-salud/bronquiolitis

https://seup.org/pdf_public/hojas_padres/bronquiolitis.pdf

Comparteix

Notícies relacionades

cross